Støttet af Realdania og GI
Opbygning af cirkulært community for byggeriet
Opgavetype:
Kommunikation, moderation, public affairs

Hvis byggeriet skal omstille sig fra lineært byggeri, hvor man forbruger og smider ud, til cirkulært byggeri, hvor man genbruger og genanvender, kræver det samarbejde gennem hele værdikæden. Responsible Assets, hvor jeg er associeret partner, stod for opbygning af et community for branchens virksomheder i regi af Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet (VCØB). Min opgave var strategisk kommunikation, interessevaretagelse, partnerskaber, facilitering af konferencer.

Opdrag
At forankre viden om og bidrage til at udvikle nye cirkulære løsninger i byggebranchen
Opgaveløsning
VCØB Community havde til formål at udvikle markedet for cirkulært byggeri ved at samle branchen om løsninger. Responsible assets havde ansvar for rekruttering af medlemmer, der talte bygherrer, rådgivere, entreprenører, nedrivere, forskere, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, standardiseringsorganer m.fl. Vi stod for kommunikation, konferencer, interessevaretagelse. I december 2023 overgik det fulde ejerskab til Teknologisk Institut.
Resultat
VCØB Community havde ved overdragelsen til Teknologisk Institut i december 2023 over 150 medlemmer.
Kontakt

Har I brug for hjælp til at realisere et lignende projekt?

Telefon:

E-mail:

trine@beckett.dk

Kontakt mig og lad os tale nærmere om, hvad din virksomhed eller organisation har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe. Du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, som jeg deler med en masse andre dygtige kommunikatører.

Trine Beckett
CVR: 25503740

Frederiksgade 9
1265 København K