Børne- og ungeforvaltningen, Københavns Kommune
Stakeholderanalyse og kernefortælling
Opgavetype:
Rådgivning, strategisk kommunikation

Københavns kommune skulle implementere Aula - den nye digitale platform for forældrekommunikation på skoleområdet. Jeg arbejdede sammen med Børne- og ungeforvaltningen om at involvere centrale interessenter og at udarbejde en kernefortælling, som gav kommunen det strategiske fundament for kommunikation med både interne og eksterne interessenter i det videre forløb.

Opdrag
At finde den københavnske vinkel på kommunikationen af det nye digitale kommunikationsværktøj, Aula.
Opgaveløsning
Skoleområdet er et komplekst område, som mange har interesse i og holdninger til. Forældrekommunikationen er en central del af samarbejdet mellem skole og hjem og vedrører i Københavns kommune mere end 130.000 forældre, børn og medarbejdere. Aula skulle implementeres, mens det blev udviklet og der var mange elementer, der først blev afklaret undervejs. Jeg lavede i samarbejde med Fagligt center i Børne- og unge-forvaltningen en stakeholderanalyse og inddragelsesproces, der gav et fundament for at få den relevante viden på bordet. Desuden udviklede jeg en kernefortælling og en budskabspakke, som kunne bruges i møder med direktion, forældre, medarbejdere – internt og eksternt. I et projekt, som altså jævnligt tog nye retninger.
Resultat
Børne- og ungeforvaltningen fik involveret de centrale stakeholders og dermed kvalificeret grundlaget for at træffe beslutninger om kommunikationen i og anvendelsen af Aula. Desuden fik forvaltningen via kernefortælling og budskabsarbejde et afsæt for den videre kommunikation i projektet.
Kontakt

Har I brug for hjælp til at realisere et lignende projekt?

Telefon:

E-mail:

trine@beckett.dk

Kontakt mig og lad os tale nærmere om, hvad din virksomhed eller organisation har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe. Du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, som jeg deler med en masse andre dygtige kommunikatører.

Trine Beckett
CVR: 25503740

Frederiksgade 9
1265 København K