Danmarks Evalueringsinstitut
Kommunikationsstrategi for EVA
Opgavetype:
Rådgivning, procesfacilitering
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) arbejder for at gøre uddannelser og dagtilbud bedre gennem evalueringer. Jeg blev tilknyttet EVAs arbejde med en ny kommunikationsstrategi for at sikre koblingen til organisationens forretningsmål, samt udarbejde strategi for implementering i organisationen. Strategien blev udviklet i tæt samarbejde med kommunikationsbureauet Operate.
Opdrag
At udvikle og tilrettelægge implementeringen af EVA’s nye kommunikationsstrategi
Opgaveløsning
Jeg blev tilknyttet som tovholder i udviklingen af EVA’s nye kommunikationsstrategi i samarbejde med kommunikationsbureauet Operate. Min rolle var at sikre koblingen til organisationens forretningsmål, inddrage medarbejdere og ledelse, tilpasse indsatser, så de svarede på organisationens udfordringer og målsætninger, sikre formidling af strategien til bestyrelse og organisation, samt lægge en plan for implementering.
Resultat
Strategien blev vedtaget og er blevet positivt modtaget af ledelse, medarbejdere og bestyrelse. Selve implementeringen er i gang. Nogle delmål er opnået over forventning, andre er i proces. Den fulde effekt af strategien vil blive målt i forbindelse med næste interessentanalyse.
Kontakt

Har I brug for hjælp til at realisere et lignende projekt?

Telefon:

E-mail:

trine@beckett.dk

Kontakt mig og lad os tale nærmere om, hvad din virksomhed eller organisation har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe. Du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, som jeg deler med en masse andre dygtige kommunikatører.

Trine Beckett
CVR: 25503740

C/O Baghuset
Niels Ebbesens vej 19
1911 Frederiksberg C