Trine Beckett
Udvalgt case
Strategisk kommunikation: 2030-panelet
Kunde:
Tænketanken Mandag Morgen

Budskaber, der skaber fællesskaber.

Jeg hjælper jer med at få de rigtige mennesker til at tale om det rigtige.

Om

Jeg hjælper jer med at få de rigtige mennesker til at tale om det rigtige

Budskaber har først betydning, når de bliver taget ind af modtageren. Jeg hjælper mine kunder med at få det til at ske.

Over 20 års erfaring som kommunikationsrådgiver har givet mig en stor værktøjskasse. Jeg anvender ikke én bestemt metode, men går strategisk til opgaveløsningen. Og rådgiver mine kunder til den løsning, der skaber mest værdi.  

Samarbejde er et nøgleord. I relation til mine kunder. Og til andre faglige spidskompetencer, som jeg tilknytter og sammensætter, når det er en fordel for opgaven.

Nedslag

Rådgiver og tovholder i diverse kommunikationsstrategiske opgaver for kunder som Tænketanken Mandag Morgen, Danmarks Evalueringsinstitut og Egmont Fonden.

Associeret partner i Responsible Assets, der gennem analyse, rådgivning, opbygning af netværk og kommunikation gør bæredygtighed konkret for virksomheder og organisationer.

Tidligere kommunikationschef for Egmont Fonden med ansvar for at sætte ny kommunikationsstrategisk retning samt rådgivning af fondens bevillingsmodtagere.

Ordstyrer på konferencer og workshops samt medforfatter, tilrettelægger og konceptudvikler på 9 bøger, 9 kortfilm og 1 dokumentarfilm.

Strategisk indsigt,
der skaber værdi.

På baggrund af analyse af målgruppens adfærd og behov

Ydelser

Rådgivning

... som understøtter, at I opnår det mål, I gerne vil opnå, hos de målgrupper, I gerne vil opnå det hos.

Kommunikationsstrategisk sparring

Ledelseskommunikation

Interessevaretagelse

Kommunikation

... på skrift, i lyd, som personlige møder eller i billeder

Strategi og konceptudvikling

Facilitering af konferencer, seminarer, debatter

Forfatter og redaktør på bøger og magasiner

Tilrettelæggelse, manuskriptudvikling, produktion og speak af podcasts, film eller animationer.

Journalistik

... Analogt og digitalt, til magasiner, aviser og rapporter

Vinkling, produktion, redaktion og layout

Tovholder i samarbejdet med dygtige grafikere og fotografer.

Jeres effektive sparringspartner på kommunikation.

Mange af mine kunderelationer
‍er langvarige og faste

Cases

Case

Strategisk kommunikation: 2030-panelet

Kunde:
Tænketanken Mandag Morgen
Type:
Kommunikation, interessevaretagelse

2030-panelet består af 23 stærke profiler fra erhvervsliv, civilsamfund og forskningsinstitutioner. Panelet er nedsat af Folketingets 2030-netværk og har til formål at fremme FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling gennem analyser, sparring, vidensdeling og samarbejde med politikerne. Tænketanken Mandag Morgen er sekretariat for 2030-netværket og bistår med kommunikation, administration og interessevaretagelse. Min opgave er kommunikation og interessevaretagelse.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Case

Biografi: Reklamebureaudirektør Jan Duckert

Kunde:
Familien
Type:
Journalistik

Reklamebureaudirektøren Jan Duckert repræsenterede i mere end 40 år toppen af dansk reklame. Han er kendt som reklamebranchens grand old man, stifter af bureauet Wibroe, Duckert & Partners, PeopleGroup og diverse andre medieselskaber, men også som bagmand til tænketanken CEPOS og Radio 24syv. Bogen er en personlig historie om at miste og sætte sig stærke spor kreativt, kommercielt og politisk. Min mand Peter Stenbæk, der i 20 år arbejdede sammen med Jan Duckert, har stået for bogens visuelle udtryk.

Case

Opbygning af cirkulært community for byggeriet

Kunde:
Støttet af Realdania og GI
Type:
Kommunikation, moderation, public affairs

Hvis byggeriet skal omstille sig fra lineært byggeri, hvor man forbruger og smider ud, til cirkulært byggeri, hvor man genbruger og genanvender, kræver det samarbejde gennem hele værdikæden. Responsible Assets, hvor jeg er associeret partner, stod for opbygning af et community for branchens virksomheder i regi af Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet (VCØB). Min opgave var strategisk kommunikation, interessevaretagelse, partnerskaber, facilitering af konferencer.

Case

Podcastserien BØRNEHØJDE

Kunde:
Børne- og undervisningsministeriet/EVA
Type:
Konceptudvikling, journalistisk tilrettelæggelse

Den styrkede pædagogiske læreplan skulle omsættes i praksis for pædagogisk personale i dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Jeg udformede i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut et koncept for en podcastserie, der betød, at det pædagogiske personale oplevede det som lystfyldt og motiverende at blive klogere på læreplanens elementer.

Case

Produktion af ledelsesbog: Lær af de gyldne øjeblikke

Kunde:
Akademisk Forlag
Type:
Journalistik, redaktion

Ledelsesbogen "Lær af de gyldne øjeblikke – en håndbog i ledelse med mening" blev til i et samarbejde mellem proceskonsulent Charlotte Larsen, professor i ledelse Steen Hildebrandt og mig. Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer i den offentlige sektor – eller private virksomheder, der har med mennesker at gøre. Bogen sætter fokus på værdien af og giver en opskrift på, hvordan man kan skabe meningsfulde relationer og strukturer i sit arbejdsliv.

Case

Kampagnefilm og -artikler

Kunde:
Dansk Industri
Type:
Kommunikation, tilrettelæggelse

Dansk Industri ville gerne sætte fokus på værdien af offentligt-privat samarbejde. I en serie artikler og film, fortalte jeg historierne om, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder havde gavn af at arbejde sammen om alt fra plejehjem over vaskeservice til byggeriet af et psykiatrisk hospital. Grundfortællingen for kampagnen var udarbejdet af Operate.

Case

Kommunikation Circle House Lab

Kunde:
Circle House Lab, støttet af Realdania
Type:
Kommunikation, pressearbejde

120 virksomheder fra byggebranchen arbejder sammen om at gøre byggeriet mere cirkulært i projektet Circle House Lab. Jeg står for kommunikations-, PA- og PR-strategi for projektet, der er støttet af Realdania og udføres i regi af arkitektfirmaet 3XN/GXN og CSR-virksomheden Responsible Assets, hvor jeg er associeret partner.

Case

Tilrettelæggelse og facilitering af seminar

Kunde:
Danmarks Evalueringsinstitut
Type:
Tilrettelæggelse og facilitering

Hvert år skal Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) beslutte hvilke temaer, der er væsentlige at undersøge i forhold til organisationens mission om at gøre danske uddannelser og dagtilbud bedre. Jeg tilrettelagde og faciliterede sammen med konsulent Heidi Meier et seminar, hvor instituttet fik kvalificeret deres eksisterende idéer og fik en række nye til, hvor det ville være relevant at sætte ind.

Case

Manuskripter til kortfilm

Kunde:
The Why Foundation
Type:
Kommunikation

The Why Foundation arbejder for at ændre verden gennem produktion og distribution af dokumentarfilm. Jeg skrev manuskripter til en serie animerede kortfilm om kvinders rettigheder. Filmene blev speaket af Helen Mirren og en af dem vandt designpriser i Tyskland og Danmark, blandt andet Danish Design Award.

Case

Brandbog for Løgismose

Kunde:
Løgismose
Type:
Journalistisk produktion og redaktion

Løgismose var gået fra at være en mindre familiedrevet virksomhed til at blive en stor forretning. Med en stor udvidelse af medarbejderskaren. Det gav et behov for at formidle virksomhedens historie og værdier på en ny måde. Jeg skrev bogen Løgismose – historien og værdierne, som blev udgivet og uddelt til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Case

Stakeholderanalyse og kernefortælling

Kunde:
Børne- og ungeforvaltningen, Københavns Kommune
Type:
Rådgivning, strategisk kommunikation

Københavns kommune skulle implementere Aula - den nye digitale platform for forældrekommunikation på skoleområdet. Jeg arbejdede sammen med Børne- og ungeforvaltningen om at involvere centrale interessenter og at udarbejde en kernefortælling, som gav kommunen det strategiske fundament for kommunikation med både interne og eksterne interessenter i det videre forløb.

Case

Kommunikationsstrategi for EVA

Kunde:
Danmarks Evalueringsinstitut
Type:
Rådgivning, procesfacilitering

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) arbejder for at gøre uddannelser og dagtilbud bedre gennem evalueringer. Jeg blev tilknyttet EVA’s arbejde med en ny kommunikationsstrategi for at sikre koblingen til organisationens forretningsmål, samt udarbejde strategi for implementering i organisationen.

De bedste løsninger
skabes i fællesskab

Jeg samler det bedste hold til opgaven.

Til toppen

Kontakt

Telefon:

E-mail:

trine@beckett.dk

Kontakt mig og lad os tale nærmere om, hvad din virksomhed eller organisation har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe. Du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, som jeg deler med andre dygtige rådgivere og kommunikatører.

Trine Beckett
CVR: 25503740

Frederiksgade 9
1265 København K